close
loading

Proces chemicznego czyszczenia urządzeń ciśnieniowych

jest skomplikowany oraz wymaga zaangażowania wielu osób zajmujących się dozorem technicznym, codzienną ekploatacją czyszczonego urządzenia, a także uprawnionego zakładu przeprowadzającego proces.

 

Chemiczne czyszczenie urządzeń

składa się w skrócie z szeregu czynności przygotowawczych:

 

 1. Uzyskanie zgody na chemiczne czyszczenie urządzenia ciśnieniowego wydane przez inspektora Oddziału Dozoru Technicznego na podstawie przeprowadzonej rewizji wewnętrznej
 2. Uzyskanie niezbędnych informacji o czyszczonym urządzeniu
 3. Pobranie próbek odłożonego kamienia z różnych miejsc urządzenia
 4. Wykonanie analizy fizyko-chemicznej wcześniej porbranego kamienia kotłowego
 5. Obliczenie ilości powstałego osadu
 6. Próby laboratoryjne polegające na roztwarzaniu kamienia w substancjach chemicznych o zróżnicowanym składzie, stężeniu, oraz zmieniającej się temperaturze
 7. Obliczenie ilości potrzebnej chemii do przeprowadzenia procesu
 8. Wytypowanie niezbędnych inhibitorów korozji dla materiałów, z których zbudowane jest czyszczone urządzenie
 9. Opracowanie Instrukcji Technologicznej oraz uzgodnienie jej w UDT
 10. Przygotowanie urządzenia do procesu
 11. Właściwa realizacja procesu chemicznego czyszczenia urządzenia
 12. Ocena efektywności czyszczenia poprzez wizualny przegląd powierzchni wewnętrznych
 13. Wystawienie „Poświadczenia wykonania chemicznego czyszczenia urządzenia ciśnieniowego"
 14. Zgłoszenie uprzednio wyczyszczonego urządzenia do doraźnej rewizji wewnętrznej
 15. Próba ciśnieniowa wykonana w obecności inspektora Oddziału Dozoru Technicznego

Szymon Zięba PPHU MAWI-S

93-181 Łódź, Praska 15/17