close
loading

Czyszczenie chemiczne kotła

 

Współczesne, kotły wodne i parowe o wysokiej sprawności są powszechnie używane w przemyśle do generowania ciepła wykorzystywanego w procesach produkcyjnych i do ogrzewania.
Koszt paliwa, zużywanego przez kotły, w wielu zakładach stanowi znaczącą część całkowitych kosztów zużywanej energii. W rezultacie, energochłonność eksploatacji kotła zależy wprost od jego sprawności. Jednym z podstawowych warunków utrzymania niskiej energochłonności jest właściwe, regularne monitorowanie kotłów. Szczególnie monitorowanie temperatury spalin, pozwala wykryć obniżenie sprawności kotła, wynikające ze zwiększenia kluczowej straty – tak zwanej kominowej – czyli ucieczki energii z gorącymi spalinami. Wzrost temperatury spalin, sygnalizuje obniżenie sprawności kotła. W wielu kotłach możliwa jest poprawa efektywności związana z ograniczeniem straty wylotowej. Strata ta jest tym większa, im większa jest ilość spalin i im wyższa jest ich temperatura. Ilość spalin i ich temperatura, o czym często się zapomina, zależy między innymi od grubości warstwy sadzy po stronie ogniowej i grubości kamienia kotłowego po stronie wodnej.
W przypadkach nieprawidłowej eksploatacji kotła (np. wytwarzania spalin o zbyt wysokiej temperaturze, dla podtrzymania wydajności kotła), strata kominowa może nawet przekraczać 40%. Przyczyną takiego stanu jest najczęściej zanieczyszczony osadem kocioł, który nie jest w stanie odebrać całej ilości ciepła wytwarzanej przez poprawnie pracujący palnik kotła.

 

Chemiczne czyszczenie ma na celu całkowite rozpuszczenie i usunięcie osadów nagromadzonych podczas eksploatacji na wewnętrznych powierzchniach ogrzewalnych kotła lub innego urządzenia.

Kamień kotłowy na powierzchni grzewczej jest doskonałym izolatorem, który stopniowo zmniejsza zdolność podgrzewu wody w kotle zwiększając tym samym stratę kominową,
a na powierzchniach rur zmniejsza ich przekrój i zwiększa porowatość ścian.
Wszystkie te zjawiska są niekorzystne i powodują zwiększenie zużycia energii oraz wzrost częstotliwości awarii spowodowanych uszkodzeniami korozyjnymi.


    Proces chemicznego czyszczenia polega na przeprowadzeniu osadów w związki rozpuszczalne w wodzie i usunięciu ich z wnętrza oczyszczanego urządzenia (kotła) w formie roztworu lub zawiesiny. Oczyszczanie urządzeń na drodze chemicznej jest zabiegiem technologicznym skutecznym i tańszym niż oczyszczanie mechaniczne lub wymiana elementów na nowe.
Chemiczne czyszczenie można przeprowadzać dla poszczególnych urządzeń lub dla całego układu. Wpływ na to ma stopień zanieczyszczenia elementów, skład osadu oraz pojemność wodna urządzenia.    
Czyszczenie chemiczne urządzeń ciśnieniowych może przeprowadzić tylko firma posiadająca uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Nasza firma posiada bezterminowe uprawnienia do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia urządzeń.

Zalety chemicznego czyszczenia kotłów

  • oszczędności energii,
  • szybkość wykonania operacji,
  • względnie niski koszt zabiegu,
  • metody bezpieczne zarówno dla ludzi jak i urządzeń.
  • duża skuteczność metod; osady rozpuszczają się szybko i skutecznie,
  • zwiększona wydajność pracy instalacji i urządzeń,
  • zminimalizowana ilość awarii,
  • wyeliminowanie wymiany (całkowitej lub częściowej) urządzeń i instalacji.

Szymon Zięba PPHU MAWI-S

93-181 Łódź, Praska 15/17