close
loading

Błędy przy remontach kotłowni

Innym przykładem zanieczyszczenia nowego kotła osadami jest zamontowanie go w starej instalacji.

Dodatkowa wymiana pompy zasilającej może wywołać większe natężenia przepływu, przenosząc osad, z reguły produkty korozji, z pozostałej części instalacji do kotła. Nie usunięte z wody zasilającej kotły zanieczyszczenia, powodują korozję oraz osadzanie się kamienia na powierzchniach wymiany ciepła.
Regularne czyszczenie kotłów w elektrociepłowniach i dużych siłowniach jest od długiego czasu oczywistością. Natomiast w szeroko rozumianym przemyśle i usługach często jest zaniedbywane, a przecież przynosi zwiększone bezpieczeństwo pracy, zmniejsza obciążenie środowiska, a poprzez obniżenie kosztów paliwa staje się szybko bardzo opłacalne.
Proces, który pozwala utrzymać prawidłowy stan kotła, redukując koszty związane z jego eksploatacją nazywamy chemiczne czyszczenie kotłów. Regularne czyszczenie kotłów przemysłowych wydłuża ich żywotność, nie narażając tym samym przedsiębiorstwa na dodatkowe wydatki związane z ewentualnym remontem, serwisem lub wymianą całego kotła lub uszkodzonej instalacji.

 

O skutkach nienormalnej eksploatacji przekonują uszkodzenia związane z przegrzaniem metalu pod osadem. Uszkodzenia te zaliczają się do drogich napraw urządzeń, ich wymiany oraz przeprowadzenia przedwczesnych remontów średnich i kapitalnych. Degradacja kotłów spowodowana osadami, to w praktyce 100÷300% skrócenie ich żywotności. Kamień kotłowy może również spowodować zniszczenie ważnych elementów kotła, jak na przykład pompy, zawory, czy zwykłe rury, nawet wówczas, gdy kamień nie odkłada się bezpośrednio w nich.
Regularne czyszczenie urządzeń jest częścią nieodzownej profilaktyki.

 

Można za tym zapytać: „Dlaczego niektóre zakłady przemysłowe zaniedbują czyszczenie kotłów i „wydmuchują” swoje pieniądze przez komin?” Odpowiedź może być tylko jedna. Duża część użytkowników kotłów ciągle ma błędne wyobrażenie o dużych nakładach i kosztach chemicznego czyszczenia, zapominając o ciągle rosnących kosztach paliw. Wbrew pozorom, inwestycja w czyszczenie kotłów jest o wiele bardziej opłacalna, niż zakup większej ilości paliwa, które i tak ulotni się wraz z dymem. Inna z kolei część użytkowników jeszcze ciągle ma obawy, że „chemikalia mogą doprowadzić do uszkodzenia ich kotła”. Na to ostatnie można tylko odpowiedzieć: „Tysiące oczyszczonych z powodzeniem w Polsce kotłów przeczy tym obawom”.

 

Rodzaje kamienia

Kamień jaki powstaje na powierzchni wymiany ciepła (jego skład chemiczny, porowatość) zależy od bardzo wielu czynników, między innymi od składu chemicznego wody zasilającej, zatężenia wody kotłowej, natężenia cieplnego powierzchni ogrzewalnej oraz intensywności odparowania wody.
Kamień twardy i ścisły powstaje przeważnie przy powolnym odparowaniu, natomiast miękki przy gwałtownym. Kamień gipsowy, bardzo ścisły i twardy, powstaje na powierzchniach o dużym obciążeniu cieplnym. Kamień krzemianowy, odznaczający się najniższym współczynnikiem przewodności cieplnej, który jest jednocześnie bardzo trudny do usunięcia, najczęściej spotyka się jako osad twardy i ścisły. Szybkość przekazywania ciepła jest wprost proporcjonalna do przewodności cieplnej powierzchni przekazujących ciepło. Obecność jakiegokolwiek kamienia na powierzchniach wymiany ciepła, może więc znacznie obniżać prędkość przekazywania ciepła, przy temperaturach gazów spalinowych rosnących wprost proporcjonalnie.


Nie dziwi za tym, że kamień kotłowy zmniejsza sprawność kotła, ale również procesu grzewczego, w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Odłożenie się kamienia o grubości 1mm na powierzchni wymiennika, zmniejsza jego sprawność o ok. 10%, tym samym zwiększa zużycie paliwa o podobną wartość. Szacuje się, że wzrost kosztów eksploatacji tych urządzeń, na skutek odkładania się kamienia kotłowego, wynosi średnio ok. 20-40%.
Jednym, często pomijanym, objawem pracy kotła z kamieniem kotłowym jest jego głośna praca, nie związana z jakąkolwiek jego wadą np. nieszczelnością czy awarią. Dotyczy to przeważnie kotłów wodnych. W niektórych strefach kotła wodnego dochodzi do zagotowywania się wody, która w następnej strefie, zgodnie z kierunkiem przepływu, ulega gwałtownej kondensacji (implozja pary w wodzie). Zjawisko to jest wolniejsze, mniej gwałtowne, w ciepłej lub gorącej wodzie. Następujące po sobie te dwa zjawiska, odpowiedzialne są za głośną pracę kotła. Przy kotłach dobrze izolowanych ten sygnał ostrzegawczy może być jednak niesłyszalny. Uszkodzone kotły zazwyczaj mają za sobą historię głośnego działania i prawie wszystkie zawierają zbyt dużą ilość osadu, niekoniecznie w miejscu pęknięcia.

 

Wiele kotłów gromadzi osady powodujące marnowanie narastająco, od 10 do 45% paliwa, w ciągu tylko 5 lat. Niewiele już wtedy brakuje, do całkowitego zniszczenia kotła. Koszty strat przez zanieczyszczone kotły sięgają setek milionów złotych. Dotyczy to również tysięcy wodnych, domowych instalacji centralnego ogrzewania. Oszczędność paliwa uzyskana dzięki utrzymaniu czystości wewnątrz kotła, wymaga znacznie mniejszych nakładów finansowych niż stosowanie innych rozwiązań oszczędzających paliwo.


Zaleceniem dla wszystkich użytkowników kotłów powinno za tym być:

  • Monitoruj wzrost temperatury gazów spalinowych.
  • Utrzymuj czystość kotłów (sadza/kamień kotłowy).

Szymon Zięba PPHU MAWI-S

93-181 Łódź, Praska 15/17